Home » Archive

Articles tagged with: наука

Авторски страници, политика »

[15 авг. 2013 | One Comment | ]

Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов е изпратил до министъра на образованието и науката на Р. България проф. Анелия Клисарова Отворено писмо, провокирано от изявления на министър Клисарова по актуални проблеми на науката и образованието. От изложените в него примери и аргументи може да се стигне до извода, че държавната политика по отношение на науката и на това правителство не изглежда особено адекватна. В писмото се настоява и апелира към министър Клисарова “Престъпниците, разграбили фонд „Научни изследвания”, да бъдат насочени по законовия им път, за да се измие позора и повиши международното доверие; Да се оповестят резултатите на всички проекти, финансирани с публични средства над половин милион лева, за да се „освети” „научната мафия”; Да имаме Национална стратегия за научни изследвания, която да не съдържа малоумни постулати като: „Тъй-като финансирането на фундаментални изследвания е директна инвестиция във световната икономика, то публичното финансиране на такъв тип дейност в България е обосновано единствено и само с цел поддържане на образователният потенциал във висшите ни училища” (правописът и глупостта са копирани от оригинала); Да имаме Национална пътна карта за научна инфраструктура, която да не съдържа малоумия като: Инфраструктура за производство и изследване на нови материали с приложение в промишлеността, био-медицината, околната среда и артефакти от метал.”

Авторски страници »

[11 авг. 2013 | No Comment | ]

ДНК е хардуерът на човека, върху който е записан софтуера на индивида, чрез който се управлява неговия живот от раждането до смъртта му. Независимо от това към ДНК теста има ограничен интерес. Защо?

Доскоро две бяха главните причини, поради които някои личности не желаеха да узнаят данни за своя геном. Оказа се, че съществува и трета причина.

Първата причина е сблъсък с евентуална негативна информация за предразположение на личността към рискови и наследствени заболявания, негативна реакция към лекарства и идентификация на негативни черти от характера на индивида. Особено чувствителни към тази причина са лабилните личности. Стабилните личности инвертират негативната информация в профилактични решения.

Избрано »

[11 юли 2013 | One Comment | ]

– Към момента 174 учени – работещи у нас и в чужбина, са подписали петицията. Според вас постигна ли целта си посланието?
– Ако се гледа броят на подписалите, повечето граждани биха казали, че подписката е неуспешна. Само че последните е добре да знаят, че учените имат друга тежест, която не се определя от човешката маса. Самият факт, че г-жа Добрева реагира така остро и неадекватно показва, че подписката е доста успешна. Нашата цел е да се направи научен фонд, който да се грижи за учените, а не да раздава пари на хора без научни възможности и по начин, който определено сочи към корупция. Може да се предположи, че причината за събитията във фонда през 2008-2012 г. е некомпетентност, а не корупция. Това не е вярно, некомпетентността е съпътстващ фактор, но внимателното проследяване на събитията разкрива корупция в размери на организирана държавна престъпност.

Избрано »

[11 юли 2013 | One Comment | ]

Когато стане въпрос за история, особено за нашата собствена, често изниква въпросът за произхода. От къде идваме? Колко стар е нашият народ? – Въпроси, за които няма точни отговори, а само теории. Едва ли някога ще узнаем със сигурност, но напредъкът в науката и нейните методи, ни позволява да надникнем все по-дълбоко в мъглата на миналото.
Най-сигурният начин да разберем кои сме, е да погледнем в нас самите… и то съвсем буквално.Телата ни носят в своята ДНК, генетичната памет на предците ни.

Авторски страници »

[4 юли 2013 | No Comment | ]

Във връзка с назначението на проф. Ваня Добрева за председател на парламентарната Комисия по наука и образование, български учени са инициирали подписка – апел към Народното събрание, с искане проф. Добрева да не заема този пост. В апела се казва, че това назначение е срам за държавата и че Ваня Добрева “е една от главните фигури, заради които българското общество свързва науката с корупцията”.
Апелът вече е подписан от десетки български учени, работещи в страната и в чужбина.

Избрано »

[25 юни 2013 | No Comment | ]

Допреди известно време се знаеше, че клетката има свое електромагнитно поле, разположено върху мембраната, а отсъства във вътрешността на живата клетка. Екип от учени от американския университет в град Мичиган откри нещо ново във връзка с електрическото поле в клетката. Те откриха, че в ядрото на живата клетка има електромагнитно поле с изненадващо големи стойности.

Избрано »

[16 юни 2013 | No Comment | ]

Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ДНК, която западните изследователи не успели да изучат. Западните изследователи ограничили изследванията си върху 10% от човешката ДНК, тоест върху тази част, която е отговорна за строителството на белтъците. Те смятали останалите 90% за генетически „боклук”.
Руските учени начело с биофизика и молекулярен биолог Пьотър Гаряев решили, че толкова голяма част от ДНК не може да не съдържа ценна информация. Те обединили усилията си с лингвисти и генетици за провеждането на необичайно изследване, призвано да провери въздействието на колебанията и думите върху човешката ДНК.
Изследователите открили, че данните се съхраняват в нашата ДНК точно по същия начин, както се съхраняват в паметта на компютъра. Освен това се оказало, че нашият генетичен код използва граматичните правила и синтаксиса по начин, който е много близък до човешкия език.

българи зад граница, Избрано »

[13 юни 2013 | No Comment | ]

Екип от български учени, работещи в чужбина, откри нов метод, при който се предлага алтернатива на антибиотиците и произвежданите от организма антитела. Става дума за колоиден разтвор, чиито частици са “програмирани” да разпознават и унищожават микробите.

Избрано »

[25 май 2013 | No Comment | ]

Американската дигитална обществена библиотека включва мрежа от дигитализираните колекции на научни библиотеки от различни части на САЩ и цели да направи културното наследство на Америка свободно достъпно за всички американци по света.

българи зад граница, Избрано »

[8 апр. 2013 | No Comment | ]

– Още 50 г. може да минат, без да има лекарство. Защото всички са тръгнали по грешния път. Те няма да стигнат никога до целта, защото затъват все по-дълбоко. Те не търсят там, където трябва. Какви ли не изследвания правят, но се объркват още повече. Генетиката е лабиринт…

А на моето лекарство така му е било писано. На мен съвестта ми е чиста. Аз предлагам, а те, като не го искат, насила хубост не става. Болните го искат и протестират, но има един отгоре, който вика: “Не!” Жалко за времето.

Избрано »

[4 апр. 2013 | No Comment | ]

Първият в света нискотемпературен двигател, който ще промени живота
на човека, изобрети инженер от Видин. Устройството може да ползва всякакви топлоизточници, включително и 12-градусова подпочвена вода.

Според Никола Цеков, това може да е началото на нова индустриална революция в света. С принципно новия двигател ще се оползотворява огромно количество енергия, която сега се губи, а природата ще бъде съхранена. Изобретението вече има български патент и очаква да получи и световен.