2024-03-05

МИР „Чужбина“

Българи от разни краища на света изпратиха днес до депутатите в Народното събрание, както и до президента,...
Парламентарната комисия по правни въпроси реши да бъде създаден избирателен район чужбина, от който да могат да...