2024-03-04

курсове

Първият курс е за преподаващи български език и литература в чуждоезикова среда и касае също сертифицирането на...
Публикацията съдържа информация за курсове, организирани от Американския университет в България (АУБ, AUBG), изпратена ни от българското...
Българската интерактивна уеб платформа Прознание започна специализирани онлайн курсове за българчета в чужбина, с учители от България...