2021-12-06

корупция

Статията е посветена на корупцията у нас и бягството на чуждия капитал от страната. Давам избрани цитати: "В един...
Във връзка с изявление на Станислав Иванов, председател на Временната парламентарна комисия към Народното събрание за разглеждане...