2022-01-28

БТА

"След пропусната година заради COVID-19, от който си отиде и инициаторът на световните срещи на българските медии...
Българската телеграфна агенция ще има нов сайт, който се надявам да бъде готов до края на годината,...
Българската телеграфна агенция ще възстанови световните срещи на българските медии, като 16-ата ще се състои в България,...
Вестник „Култура” дари на Българската телеграфна агенция пълното течение на изданието - от първия брой, който излиза...