2022-09-29

българи зад граница

Тази и година, освен България, с културни щандове, където бяха изложени национални носии, артефакти и други културни предмети,...
Учените искат да обхванат историко-географското българско землище, което се разпростира и извън настоящите държавни граници и там...
Нашите партньори в лицето на Национален дарителски фонд "13 века България" обявяват сесия за финансово подпомагане на...