2024-05-24

Българи във Великобритания

Поводът за тяхната визита беше презентацията на оригинала на Четвероевангелието на цар Иван Александър. Разглеждането на документа...
Благодарим на дядо Антоний за уважението. Винаги, когато идва в Лондон, той гостува в училището и благославя...
Голям интерес предизвикаха срещите на децата на двете училища с известната детска писателка Зорница Христова, която е...
Искрени благодарности към г-жа Ананиева – истински професионалист, визионер и поддръжник на множество кампании за съхраняване и...
След като изслушаха приказките, децата отговаряха на въпроси, свързани с темите. Те доказаха, че любовта към българския...