2022-01-20

българи в Сърбия

Културно-информационен център „Босилеград“ и Столична община - София със скромна, но задушевна културна програма, отбелязаха 19 години...
Българската държава е получила разрешение от сръбските официални власти за провеждане на избори за президент и вицепрезидент...
С подобни антибългарски мероприятия представителите на крайния великосръбски национализъм и комунизъм в Босилеград продължават да се отнасят...
Представители на българските организации Културно-информационен център „Босилеград“, Демократичен съюз на българите и Гражданско сдружение „ГЛАС“ от Босилеград,...
Културно-информационният център „Босилеград“ и Демократичният съюз на българите ще почетат на 28 юни 2016 г. от 12.00...
След тримесечно обучение групата от осем курсиста приключи първата част от организираното обучение, ръководено от г-ца Саня...