2024-02-29

българи в Молдова

Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците...
Председателят на Научното дружество на българистите в Молдова, доктор на историческите науки Иван Думиника, разкри участието и...
Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Украйна. Украинските граждани кандидатстват с изпращане...
Гербът на Твардица съдържа бял/сребрист, червен и зелен цветове, които показват кръвната връзка на жителите на Твардица...
Днес, на заседание на Правителството на Република Молдова, бе решено да се изключи Тараклийският държавен университет „Григорий...
Чиновниците от Министерството на просветата и изследванията на Република Молдова, под предлог на реформа на системата на...
Акция на протест срещу ликвидирането на Тараклийския университет се проведе на 1 юли пред сградата на ВУЗ-а....