2022-07-05

българи в Молдова

Акция на протест срещу ликвидирането на Тараклийския университет се проведе на 1 юли пред сградата на ВУЗ-а....
Научно-практическа конференция с международно участие "ВТОРИЯТ БРАИЛСКИ БУНТ И БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ", посветена на 180-годишнината от избухването и...
Излезе от печат дългогодишно изследване на доц. д-р Васил Кондов "ГОВОРЪТ НА КОРТЕНЦИ В БЕСАРАБИЯ (Република Молдова)"....
За съжаление трябва да констатираме, че за поредна година наблюдаваме неспазване на действащата законова и подзаконова нормативна...
Консулският окръг обхваща територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Гагаузия. Първоначално съставът на консулството ще...
Неотдавна възможността на групи от етнически българи от Румъния, Молдова, Украйна и пр. да отиват на езикова...