2023-02-05

българи в Молдова

Беше изтъкната проведената разностранна дейност в областта на откриване нови филиали на Дружеството, в подготвянето на документацията...
Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ), доктор на историческите науки Иван...
Девизът „Разумети и Знати” е поучение, взето от „История Славянобългарска” на Паисий Хиландарски (1722–1773), един от родоначалниците...
Председателят на Научното дружество на българистите в Молдова, доктор на историческите науки Иван Думиника, разкри участието и...
Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Украйна. Украинските граждани кандидатстват с изпращане...
Гербът на Твардица съдържа бял/сребрист, червен и зелен цветове, които показват кръвната връзка на жителите на Твардица...