2022-08-19

българи в Молдова

Консулският окръг обхваща територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Гагаузия. Първоначално съставът на консулството ще...
Неотдавна възможността на групи от етнически българи от Румъния, Молдова, Украйна и пр. да отиват на езикова...