2024-02-28

азбука

Всеотдайният автор на скулптурата и изтъкнат български творец Бронислав Ликоманов вече приключи своята подготвителна работа в София.
Исторически Парк – България (www.ipark.bg) обявява конкурс за най-добра историческа картина на тема „Българската азбука“. Творци от...