2022-07-07

литература

...И тогава го видях. Застанал пред един пътен указателен знак със стрелка, сочеща направо, някакъв човек ръкомахаше...