2023-09-27

MuTKo

Румяна Дечева коментира също, че много от промените в Изборния кодекс дават "вратички" за тълкуване. Например тъмната...
И сегодня ясно видна другая ошибка генералиссимуса: не было уничтожено государство Болгария. Та самая страна, существование которой...