2022-08-12

Eurochicago.com

Днес, на заседание на Правителството на Република Молдова, бе решено да се изключи Тараклийският държавен университет „Григорий...
Да изразим силното си безпокойство като стопани на тази територия, поради нестихващите опити върху тази земя, върху...