2023-01-31

Eurochicago.com

Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ), доктор на историческите науки Иван...
"Затова движение БОЕЦ призоваваме всички, които се чувстват жертви на цензура от страна на “Мета” и модераторите...
Днес в БОКЦ ''Св. Климент Охридски'' се обучават над 130 деца. Центърът работи съвместно с множество образователни институции...