2024-05-27

Месец: октомври 2023

Гости на тържеството бяха г-жа Татяна Мухлова – съветник (политически въпроси, културни въпроси и образование), отец Стефан,...
По време на тържеството бяха раздадени дипломите на учениците, положили изпит по български език чрез тестовете на...
Роденият в Щип Ефрем Чучков – един от най-видните дейци на българското националноосвободително движение в Македония, днес...
Организаторите на мероприятието бяха Комратски държавен университет и Научно-изследователският център на Гагаузия „М. В. Маруневич”.