2024-07-17

Месец: ноември 2023

Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се...
Как работят съвместно Невена Дишлиева-Кръстева - един така чувствителен издател, редактор, преводач, от и на английски език,...