2024-06-25

Ден: 09.02.2023

На практика Народовластието може да бъде реализирано в обществото чрез електронен парламент и електронно правителство, като се...
Горната камара (асамблея) да си остане същата, като единствено се съкрати броят на депутатите (нали имаше предложения...
„Пловдивският“ модел на Ротационна и делиберативна демокрация търси и като че ли намери баланс между репрезентативната демокрация и пряката или...