2023-12-05

Ден: 13.02.2023

В това писмо, както пише г-н Серафимов: Председателят на Македонската патриотична организация "Правда" в Торонто, Канада, Александър...