2022-09-27

1 thought on “Извънредно заседание на българите в Р Молдова. Реч на Иван Думиника

 1. БТА – ТАРАКЛИЯ

  https://www.facebook.com/BTATaraklia/posts/pfbid0q7x91Ycut4BzfCRZmapX5vGt2ghjqF2MUKFPujctoiABqVDwZB4bNTBLgdbJN5rHl

  РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ СЪВМЕСТНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ С ТАРАКЛИЙСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ И ЩЕ ПОДПОМАГА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ТАРАКЛИЙСКИ РАЙОН НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

  ПОЗИЦИЯ
  на Русенския университет „Ангел Кънчев“ относно статута и перспективите за развитие на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Р Молдова

  Русенският университет е силно ангажиран с подкрепа за ТДУ „Григорий Цамблак“ още от периода на неговото създаване през 1994 г. Преподаватели от университета участват в първия сенат на висшето училище, оказва се непрекъсната методическа помощ за развитието на специалности в ТДУ, за кариерното развитие на преподавателите в ТДУ и за изграждане на неговата материална и информационна база.
  Реален и действен израз на подкрепата за ТДУ от страна на Русенския университет е взетото решение от Академичния съвет на университета през 2016 г. за присъединяване на ТДУ като филиал в структурата на русенското висше училище, както и приетата дългосрочна програма и ежегодни планове за развитието на ТДУ. В тях се включва провеждането на лингвистични практики за ученици и студенти и квалификационни курсове за преподаватели по ПМС 103/1993 г., през които от 2016 година насам са преминали повече от 150 представители на българската общност от Тараклийския район. На библиотеката на ТДУ са дарени голям брой книги на български език за нуждите на научната и художествено-творческата дейност. Финансово е осигурено участието на преподаватели от ТДУ в научни конференции на Русенския университет, както и публикуването на техни трудове. Русенски преподаватели участват в журита на традиционната олимпиада по български език в Кишинев, Молдова. През учебната 2020/2021 г. по ПМС 103 на територията на ТДУ започна обучението на първия випуск студенти на Русенския университет по специалността „Бизнес мениджмънт“, като е заявена готовността на университета да предложи обучение и по други специалности в отговор на потребностите на Тараклийския район, напр. „Компютърни науки“, „Земеделска и транспортна техника“ и др.
  В действията си академичното ръководство и академичната общност на Русенския университет се ръководят от категоричната убеденост, че Тараклийският държавен университет е обединяващ образователен и културен център на българските общности в Молдова и Украйна и неговото развитие е от жизнено значение за съхраняване на тяхната българска идентичност, традиции и ценности. Ето защо Русенският университет се ангажира с подкрепа не само на академичното развитие на ТДУ, а и с множество инициативи в полза на българската диаспора от Тараклийски район – съвместни културни и спортни събития, етнофестивали, гостувания на фолклорни състави, изложби и др. Тази многообразна дейност Русенският университет провежда в тясно сътрудничество с ръководствата на Община Русе, Русенска област и подкрепящи политически и неправителствени организации, които винаги са засвидетелствали своята безрезервна материална и духовна подкрепа за българската общност на територията на Р Молдова.
  Политиката и стратегическите действия на Русенския университет, насочени към развитието на ТДУ и Тараклийския район, се ползват с пълната подкрепа на Министерството на образованието и науката на Р България. Дълбоката загриженост и дългогодишният стремеж на МОН, на МВнР, на Президентството и други държавни институции за съхраняване и просперитет на българските общности в чужбина и респективно в Тараклийския район намират израз в значителна финансова и ресурсна подкрепа, както и в активни действия за запазване и нормативно гарантиране на самостоятелността на тараклийското висше училище.
  Свидетелство за това са резултатите от състоялата се на 07.07.2022 г. в Кишинев среща на експертно ниво между представители на Министерството на образованието и науката – Р България и Министерството на образованието и изследванията – Р Молдова, в която взе участие и представител на ръководството на Русенския университет.
  На срещата българските и молдовските участници се обединиха около следните позиции:
  • Съхраняването на езика, културата и традициите на българската общност в Молдова е неотклонен приоритет за двете приятелски страни.
  • От съществена важност за развитието и просперитета на Тараклийския район е високото качество на предоставяното там висше образование, като Русенският университет трябва да продължи реализирането на своята социално отговорна мисия в региона чрез обучението по специалности, съответстващи на неговите потребности.
  • Необходимо е в кратки срокове да бъде подготвено и подписано актуализирано Споразумение между българската и молдовската страна в областта на образованието и изследванията, което да замени съществуващото от 2004 г. и да уреди статута и перспективите за развитие на Тараклийския държавен университет в полза на българските общности в Молдова и съседните страни.
  Русенският университет „Ангел Кънчев“ се ангажира да бъде активна страна при подготовката на Споразумението и неговия съгласувателен процес, като се ръководи от респекта към каузата на българските общности в чужбина, респективно в Тараклийския регион, за съхраняване на техния език, култура и традиции, кауза, която съвпада напълно с дългосрочната визия на българската държава за безусловна и действена подкрепа на нашите сънародници в близки и далечни краища на глобалния свят.

  Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“
  Академик Христо Белоев
  11 юли 2022 г.

  https://www.facebook.com/207032595983914/posts/5656114051075714/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *