2024-04-16

Ден: 22.07.2022

Промените засягат командированите преподаватели в държавните средни училища „Д-р Петър Берон“ в гр. Прага и „Христо Ботев“...
Г-жа Манджукова е сред съоснователите на Асоциацията на българските училища в чужбина, така че разговаряхме за изминатия...