2023-03-30

Ден: 13.07.2022

Днес, на заседание на Правителството на Република Молдова, бе решено да се изключи Тараклийският държавен университет „Григорий...