2023-09-23

Ден: 24.07.2022

Съобщения, касаещи заявителите, подали документи за издаване на удостоверения за български произход през 2021 и 2022 г.,...