2023-12-09

Ден: 10.02.2022

Респондентите са били помолени да отговорят и дали Русия или Китай представляват по-голяма заплаха за Америка. Демократите...