2024-05-20

Ден: 05.02.2022

Националният център за парламентарни изследвания към Народното събрание провежда онлайн проучване сред представители на българските общности в...