2024-04-23

1 thought on “Кой е виновен за скандала с Джокович в Австралия?

 1. Зелен сертификат или „Лиценз за убийство“ по Флеминг?
  Зеленият сертификат изглежда напълно криминален и наказуем по няколко члена на Наказателния кодекс,(по мое лаишко мнение,като ще приветствам всички мнения,особено от прависти),най-вече в светлината на доказателствата от последните месеци.
  Доказано е неоспоримо,че ваксинираните се заразяват и заразяват други хора и дори най-отчаяният ваксопропагандист не го отрича.
  Точно тук е заровано кучето!
  Достигаме до умишлени престъпления. Пускане на голяма,доказана група разпространители на Ковид, сред здрави хора да заразяват и то снабдени с държавен документ,който напомня силно „Лиценза за убийство“!
  Е,бива евроатлантически ценности,но чак толкова!
  Налагащите зеления сертификат,(след признанието,че ваксинираните се заразяват и заразяват други хора),медицинските и медийни пропагандатори по всичко изглежда попадат под едни от най-тежките членове на наказателния кодекс:
  Чл. 115. Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.
  Чл. 128. (1) Който причини другиму тежка телесна повреда се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
  Чл. 129. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  Чл. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143 – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  Чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, …..се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.
  Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Ако от деянието са настъпили тежки последици или то се извършва системно от началник към подчинен,наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *