2024-06-25

Ден: 19.08.2020

Когато се дАде веднъж на втората по големина партия, получихме „Орешарски“. Но най-опасното е, когато първите две партии...