2024-06-13

Ден: 18.07.2020

Положението се усложнява още повече, предвид че от 16 юли ГКПП „Рибарци - Олтоманци” край Босилеград отново...
Болградският район не само е запазен като самостоятелна териториална единица с административен център град Болград, но към...