2024-06-13

Ден: 01.07.2020

През изминалите няколко дни БОЕЦ внесохме в Европейската комисия и ЕП, както и до посолствата на държавите...