2024-06-14

Ден: 24.01.2020

Освобождаване от такси за обучение на всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република Северна...
Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага стана най-новият изпитен център на Департамента за езиково обучение...
След двегодишни преговори на Българското генерално консулство и Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Лос...
Тази година наистина оценяваме факта, че, въпреки многото свои задължения, министърът отдели специално време, за да се...