2022-08-12

1 thought on “Предложения за изменение на Закона за българското гражданство

 1. .В светлината на гореизложеното е непонятна официалната българска позиция, която съответните държавни органи заемат – отбранителна, ако става въпрос за турско малцинство в България или за българско малцинство в Гърция. Още по-непонятен е подходът на българските власти към сънародниците ни, живеещи извън пределите на Отечеството. Създаден е и целенасочено и методично се поддържа тромав и унизителен режим за придобиване на българско гражданство от българите извън днешните граници на България, вместо въпросът да се реши радикално веднъж завинаги. Достатъчно е в Закона за българското гражданство да се включи текст в смисъл, че „БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН Е ВСЯКО ЛИЦЕ,ПОНЕ ЕДИНИЯТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА КОЕТО Е БЪЛГАРИН“, за да се окаже, че българите са няколко десетки милиони (независимо кое поколение емигранти са).
  Разбира се, подобно законодателно решение в никакъв случай не се доближава до националистическото етатическо понятие „грък“ или „турчин“, но е цивилизован израз на историческа приемственост, каквато българинът (където и да живее днес) би приветствал.
  Николай Михайлов, ГРЪЦКИЯТ И ТУРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ МАЛЦИНСТВЕНАТА ПРОБЛЕМА – В: Българска академия на науките. Географски институт. Международна научна сесия „50 години Географски институт“ – С., ноември 2000, с.277-283.

  „Член 4 (1) Всички гърци са равни пред закона.“
  Constitution of Greece voted by the Fifth Revisionary Parliament of the Hellenes of the 9th June 1975.
  „Член 66 (1) Всеки, свързан към Турската държава чрез връзките на гражданство, е турчин.“
  The Constitution of the Republic of Turkey. – Ankara, BYEGM Maatbasi, 1990, p.28.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *