2024-05-27

Ден: 16.08.2019

В отговор на сигнал на Гражданско движение "БОЕЦ" до Инспектората на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът е изпратил...
На представянето присъстваха кметът на Струмица Коста Яневски и зам.-министърът на външните работи на РС Македония Андрей...