Home » Archive

Articles Archive for 16 август 2019

Авторски страници, българи зад граница »

[16 авг. 2019 | No Comment | ]

Основните предмети на обучение са български език, история и география на България, в присъствена и електронна форма / при определени условия, съгласно ПМС №90 на МОН.
Училището провежда засилена подготовка във всички класове за тестовете на Департамента по езиково обучение (ДЕО) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за владеене на български език по европейската езикова рамка и за получаване на Seal of Biliteracy. Кандидатите получават удостоверение за определено ниво на владеене на езика и съответно Seal of Biliteracy върху американското си удостоверние за завършен клас, съгласно условията на съответния School District и ISBE.

Авторски страници »

[16 авг. 2019 | No Comment | ]

В отговор на сигнал на Гражданско движение “БОЕЦ” до Инспектората на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът е изпратил становище, в което се казва, че не намира нищо укоримо в изявлението на кандидата за нов главен прокурор Иван Гешев, че не е привърженик на твърдото разделение на властите. Становището може да се види по-долу.

Авторски страници, политика »

[16 авг. 2019 | No Comment | ]

На представянето присъстваха кметът на Струмица Коста Яневски и зам.-министърът на външните работи на РС Македония Андрей Жерновски. В центъра ще работят 6 неправителствени сдружения, които ще обслужват интересите на различни групи хора с увреждания.
В рамките на помощта за развитие България за втори път помага на хората от гр. Струмица и близките населени места.