Home » Авторски страници, политика

70 адвокати до председателя на Правната комисия: Такова право, което НС създава, не сме учили!

2018.12.19 Няма коментари
Spread the love

Десетки български адвокати от адвокатските колегии в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Смолян, Добрич, Плевен, Перник, Пазарджик, Силистра, Хасково, Търговище, Стара Загора, Ямбол излязоха с отворено писмо до председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание Данаил Кирилов. В писмото се казва: 

“Настояваме да се съблюдават демократичните принципи и разделението на властите, както и да се спазват правилата при приемане на закони, в противен случай ще изпратим копия от дипломите си в НС в знак на протест, тъй като те не биха ни вършили работа в държавата, която нарушава граждански права и основни принципи на правото.
Такова право, каквото НС създава, ние не сме учили!”

Следва целият текст.

Данаил Кирилов. Снимка: Рresstv.bg

ОТВОРЕНО ПИСМО 

от група адвокати

до Данаил Кирилов

Г-н Кирилов, предвид последните Ви действия и публични изявления, с настоящето отворено писмо като адвокати, призвани да защитават конституционните права и свободи на гражданите, заявяваме:

Извънредното законодателство, придружено от обиди и намеци срещу Върховния касационен съд, не кореспондират със статута Ви на председател на правната комисия в НС.

Грубото погазване на гражданските права, създаването на извънредни съдилища и успешните опити на прокуратурата да влияе върху работата им, както и да се меси в законно регламентирана проверка от висшестоящ съд, говорят за тръгване на законодателството в тоталитарна посока, а това е нещо недопустимо за държава, членуваща в ЕС.

Последните идеи на ГЕРБ да бъдат освободени от действието на антикорупционния закон общинските съветници показва, че всъщност декларираната цел на горепосочения закон не е реалната, а този закон се явява бухалка срещу неудобните за властта личности или освобождава от отговорност удобните. Избирателното прилагане на закона, както и извършваните проверки по него, които няма да имат срок, говорят за други цели.

Това, че законодателят отказва да види проблема в работата на прокуратурата и едва ли не дава индулгенция чрез антикорупционния закон срещу наказателно преследване за корупция по високите етажи на властта в едни случаи, а в други бива ползван като репресия срещу неудобни на властимащите хора, опитвайки се да внуши на обществото виновността на проверявания, не кореспондира с основните правни норми.

Приетите поправки за 48-часовия арест без уведомяване на близките, които не ограничават прокуратурата в изчерпателно изброени конкретни случаи, реално може да доведе до произвол, за който отново да плаща данъкоплатецът в Страсбург.

Опитите Ви за внушение, че ЕС и Венецианската комисия са видели проблем в безконтролната власт на т.нар. трима големи – председателя на ВКС, председателя на ВАС и гл. прокурор, са груба инсинуация. ЕС и Венецианската комисия говорят през цялото време за безкронтролната власт само на гл. прокурор, но за съжаление премиерът Борисов подчерта, че промени в тази посока може да се очакват след мандата на Сотир Цацаров.

Има значителна разлика в статута на председателите на двете върховни съдилища, които биват избирани не от подчинени, а от равни по ранг съдии, и се явяват адм. ръководител и пръв сред равни, а не, както е в прокуратурата, където избрания за гл. прокурор се явява с еднолична власт над всички останали прокурори.

Възразяваме срещу приемане на законодателство без обществено обсъждане.

Изказванията Ви, че тълкувателните решения на ВКС не се съгласували с обществото, не кореспондират с основни правни принципи, както и внушават, че съдиите извършват нещо нередно, което на практика не е така. Недопустима е намесата Ви в работата на съдебната власт, както и намеците, които имат за цел да моделират общественото мнение в негативна посока за работата на върховните съдии, както и да свалят и без това ниското доверие в съдебната власт.

Тълкувателните решения на върховните съдилища са подчинени на правото, а не на интереса на управляващите!

Настояваме да се съблюдават демократичните принципи и разделението на властите, както и да се спазват правилата при приемане на закони, в противен случай ще изпратим копия от дипломите си в НС в знак на протест, тъй като те не биха ни вършили работа в държавата, която нарушава граждански права и основни принципи на правото.

Такова право, каквото НС създава, ние не сме учили!

Подписали:

1. Адв. Вангел Колев, л. № 1400009940
2. Адв. Христо Ц. Христов, л. №1900038810
3. Адв. Васил Глинджурски, л.№ 1200053127, АК – Благоевград
4. Адв. Валя Разпопова, САК, л. № 1200199910
5. Адв. Явор Калчев, л. № 1900114490
6. Адв. Деляна Валериева ВАК, л. № 1500146690
7. Адв.Методи Димов, АК – Благоевград, л. № 1200055027
8. Адв.Анна Димитрова, АК – Бургас, л. № 1700001780
9. Адв. Николай Хаджигенов, л. № 1300013934
10. Адв.Стела Николова, л. № 1400091990, ВАК
11. Адв. Йордан Нешков, Софийска адвокатска колегия, л. № 1000449110, адвокатска колегия на Англия и Уелс рег. ном. 636246
12. Адв. Андон Великов, АК – Смолян, л. № 1100015047
13. Адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК – Бургас, л. № 1700026480
14. Адв.Маринела Иванова Петрова – Ашикова, САК, л. № 1600619810
15. Адв. Александрина Тотева Танева, ПАК, л. № 1600000523
16. Адв. Росица Димитрова, л. № 1000316210, САК
17. Адв. Борислав Станков Вълчев, л. № 1200351010
18. Адв. Крум Ангелов Конов, л. № 1000421810
19. Адв. Тони Георгиев Вълчев, ВАК, 1100100090
20. Адв. Камен Добринов Добрев, л. № 1100581210, САК
21. Адв. Людмила Костова Христова, САК, л. № 1200172210
22. Адв. Анастасия Валентинова Терзиева
23. Адв. Веселка Генова, л. № 1800004010, САК
24. Адв. Анатолий Леков, л. №1600012463, ХАК
25. Адв.Елка Йорданова Стоева, л. № 1300173410, САК
26. Адв. Галина Пеева Пенчева, л. №1200003793 АК – Добрич
27. Адв. Милена Иванова Бондокова, АК – Плевен, л. № 1300020458
28. Адв. Даниела Андреева, САК, л. № 1100246510
29. Адв. Мария Ив.Димитрова – ВАК
30. Адв.Ивалина Кирчева Димитрова, ШАК, л. № 1700006297
31. Адв.Иван Георгиев Велов, САК, л. №160450910
32. Адв. Ана Босолова, САК, л. № 1800448210
33. Адв. Калин Апостолов Ангелов, САК, л. № 1400277310
34. Адв. Ивона Йотова, САК, л. № 1000288610
35. Адв. Милена Колева Димитрова, ВАК, л. № 1000064190
36. Адв. Стефан Ангелов Левашки, АК – Пловдив, л. № 1200088840
37. Адв. Детелина Кирилова Филипова, л. № 1300103990, АК – Варна
38. Адв. Адриан Димитров Хаджииванов, АК – Хасково, л. № 1000037863
39. Адв. Росица Ангелова Кирова, АК – Перник, л. №1000024423
40. Адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК – Силистра, л.№ 1300013875
41. Адв. Женя Недкова Недева, САК, л. № 1900599410
42. Адв.Татяна Любомирова Иванова, АК – Бургас, л. № 1000050080
43. Адв. Георги Кънчев Михов, БАК, л. № 1300009480
44. Адв.Албина Анева-Томова, АК – Благоевград , л. № 1800000527
45. Адв.Велик Илиев Гогов, АК – Благоевград, л. № 1900049227
46. Адв. Любомир Митков Георгиев, АК – Благоевград, л. № 1100050027
47. Адв. Станимир Петров Стоев, АК – Хасково, л. № 1100031863
48. Адв. Розалина Димова Апостолова, САК, л. № 1000425910
49. Адв. Десислава Георгиева Матева, САК, л. № 1500378910
50. Адв. Иванка Георгиева, САК, л. № 1300002510
51. Адв. Нели Цончева Василева, АК – Търговище, л. № 1900010077
52. Адв. Георги Дианов Гайдаров, л. № 1300430210
53. Адв. Теодор Артуров Божинов, САК, л. № 1000236010
54. Адв.Невена Николова Христова, АК – Варна, л. № 1800068890
55. Адв. Николай Бенчев Йочколовски, АК – Плевен, л. №1100019358
56. Адв. Кирил Димчев, ПзАК, л. № 1900036944
57. Адв. Петьо Димитров Славов, САК, л. № 1000022810
58. Адв. Христина Христова, САК, л. № 4300167110
59. Адв. Стефания Гичева, САК, личен № 1700138710
60. Адв. Адриана Петкова Балева, САК, л. № 1200245810
61. Адв. Иво Александров Стефанов, Благоевградска колегия, л. № 1400014127
62. Адв.Ивелина Владимирова, ВАК, л. № 1200044190
63. Адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК – Пловдив, л. № 1600117540
64. Адв. Елена Николова Бистричка, Благоевградска колегия, л. № 1400035027
65. Адв.Милена Драганова Спасова, л. № 1700069780
66. Адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л. № 1000355710
67. Адв. Станимир Георгиев Иванов – АК – Ямбол
68. Адв. Мария Райчева, АК – Стара Загора, л. № 1000019660
69. Адв. Стефан Петров Гайдарски, САК, л. № 1000614110
70. Адв. Светослав Огнянов Симеонов, САК, л. № 1300036510

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.