Home » Archive

Articles Archive for 23 март 2018

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[23 мар. 2018 | 2 Comments | ]

Забележително е, че тази инициатива на една неправителствена организация, създадена от български емигранти – каквато е Асоциацията на българските училища в чужбина, стигна, след много усилия, до сърцето на европейската администрация в Брюксел и до най-високи политически нива в ЕС. Така каузата не само на българския език, но и на всички други национални езици на страните членки, които не са широки разпространени, а се говорят най-вече само в съответните страни, бе изнесена на общоевропейско ниво от български емигранти, които с много компетентност, упоритост, такт и последователност успяха да увлекат и български евродепутати за тази кауза, и други представители на българската държава, а накрая и самата Европейска комисия.

Авторски страници »

[23 мар. 2018 | 2 Comments | ]

Обяснението на г-н Александър Велев за внезапно възникнал технически проблем, което е изложено в отговор по ЗДОИ РД 29/102 от 22.03.2018 г., не е удовлетворително и противоречи на логиката и здравия разум.
Несериозно е да се твърди, че след като 5 години не е имало технически проблеми с тази статия, изведнъж са се появили такива точно в момента, когато тя е станала обект на повишен читателски интерес, заради шумния обществен скандал около продажбата на ЧЕЗ.
Според нас е налице опит за цензура, както и последващи усилия да бъдат заличени и фалшифицирани следите от неправомерно вмешателство в институционалната памет на обществената медия.
Към този извод навежда и фактът, че достъпът до статията е възстановен едва след формално запитване по ЗДОИ, което оставя документална следа, а не по самоинициатива на БНР, след като информацията за свалянето на статията беше широко оповестена в социалните медии.

Авторски страници, политика »

[23 мар. 2018 | No Comment | ]

Защо мегалоцентризмът преобладава в отношенията на Брюксел със София? Има ли, както в “Произход на видовете” на Дарвин, реципрочен алтруизъм в “произход на европейските общества”? Колко позитивно реципрочни хора има на глава от населението във всяка от страните в ЕС? Кое доминира – политическият и финансов егоизъм или равноправното сътрудничество и разбирателство? След като България, като член на ЕС, има правото да не бъде унижавана (дерогация; от англ. derogation) да приема централизирани решения, които накърняват нейното достойнство и интереси, защо „централата“ пресира нашите политици и манипулира обществото ни? Например, да ратифицираме Истанбулската конвеция на Съвета на Европа. И още, на планираната за 26 март 2018 г. среща между лидерите на ЕС, България и Турция във Варна, българският лидер ще поиска ли от ЕС милиарди евро*, за ограничаване на българската емигрантска вълна на Запад (около три милиона бежанци по време на преходната демокрация)? Както този същият съюз дава на Турция за потенциалната бежанска вълна от юг** (около три милиона и половина сирийски бежанци).