2022-06-29

Ден: 21.03.2018

В заседанието бе планирано да участват чрез връзка по Скайп български граждани от САЩ, Канада, Австралия, Франция,...
Александър Никс, изпълнителният директор на "Кембридж аналитика", е уволнен. Решението е на Управителния съвет и влиза веднага....