2022-05-21

Ден: 04.03.2018

Според специалистите в хокея и любителите на красивата игра, най-голяма заслуга за победата има чудесно игралият вратар...