2022-07-05

Ден: 05.03.2018

Виждайки наближаващия разпад на Османската империя, и Англия, и Франция пращат свои емисари, шпиони и най-вече “консултанти”,...