Home » Авторски страници, политика

Сдружение “ПДИ”: Искане за изпълнение на ангажименти на ЕК чрез представителството й в София

2017.11.17 Няма коментари
Spread the love

Сдружение “Покана за доброволно изпълнение” е изпратило днес искане до Комисията по петиции на Европейския парламент, вкючително до българските евродепутати Ангел Джамбазки и Светослав Малинов; до президента на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, вицепрезидента на ЕК Франс Тимерманс, комисаря в област “Правосъдие и защита на потребителите” Вера Йоурова, генералния секретар Александер Италианер; до Представителството на ЕК в България, лично до Огнян Златев и други адресати. Искането е за изпълнение на ангажименти на ЕК чрез представителството й в София, разглеждане по спешност на петиция 0063/2017 за заповедно/изпълнително производство, чл.чл. 410/417 от ГПК, и нарушението с него на правото на ЕС. 

Следва съдържанието на изпратеното до европейски и български институции искане, което е придруженено с приложени линкове към документи и прессъобщения на самата Европейска комисия.

До: Европейските институции

1. Комисия по петиции на Европейския парламент – ЕП
Петиция 0063/2017

г-н Ангел Джамбазки – европейски депутат от ПП „ВМРО“ при ЕП
г-н Светослав Малинов – европейски депутат от ПП „ДСБ“ към КП при ЕП

2. Г-н Жан-Клод Юнкер – Президент на Европейска Комисия
Комисар Вера Йоурова – област „правосъдие, защита на потребителите“ ЕК
г-н Валдис Домбровскис – ръководител на Служба за подкрепа на структурните реформи – ЕК
Г-н Франс Тимерманс – вицепрезидент на Европейската Комисия
Г-н Александер Италианер – генерален секретар на Европейската Комисия

Европейска Комисия Ref. Ares.: (2017) 807793 и (2017)3090915

3. Представителство на Европейския Парламент в Република България

4. Лично: г-н Огнян Златев и екип – ръководител Представителство в България на Европейската Комисия, ул. “Раковска“ № 124, София

Копие: медиите в Република България и ЕС

Копие до: Българските институции и органи

.

И С К А Н Е

за изпълнение на ангажименти на ЕК чрез представителството й в София разглеждане по спешност на петиция 0063/2017 за заповедно/изпълнително производство чл.чл. 410/417 от ГПК и нарушението с него на правото на ЕС при Комисията по петиции към Европейския парламент

от: Сдружение Покана за доброволно изпълнение – СПДИ

с изх. № 172/ 17.11.2017 г. – Ивайло Павлов Илиев, адрес за кореспонденция: гр. София, ул.“Пиротска“ № 5, ет.3, офис: 7 – в качеството му на председател на сдружението тел. за контакт: …, [email protected]

Относно: Проведено обществено мероприятие на 17.11.2017 г. по отношение анализ на десетгодишното участие на България в ЕС със зададени въпроси на член на същото сдружение – г-н Георги Найденов и отговори на г-н Огнян Златев и екип по тях.

Правно основание: Задължение на Европейска Комисия съгласно върховенството на правото на ЕС, обявени в нейни публични документи, потърдени от двамата еврокомисари – на г-жа Вера Йоурова – комисар по правосъдието и защита на потребителите, равнопоставеност на половете на 26.10.2017 г. и г-н Гюнтер Йотингер – комисар бюджет и човешки ресурси на ЕК на 27.10.2017 г. в Република България

УВАЖАЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖАМБАЗКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ,
УВАЖАЕМИ ПРЕЗИДЕНТ ЮНКЕР,
УВАЖАЕМА КОМИСАР ЙОУРОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И КОМИСИЯ,
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ – СЕСТРИ И БРАТЯ БЪЛГАРИ,

По отношение на изявлението на господин Огнян Златев след дискусията на 17.11.2017 г., за провеждането на която Ви благодарим, че не притежавате правен отдел в Представителството на ЕК в България, приложено Ви изпращам на Вашето внимание, публично обявените прессъобщения на ЕК за поетите ангажименти по спазване на правото на ЕС – ПЕС от ЕК, официално и съгласно Договорите на ЕС/ЕО, в качеството на тяхна пазителка и за асоцииране на България в като на член на ЕС от 01.04.1995 г. – ЕСА:

1. IP-14-237/11.2017 г. – Прессъобщение на ЕК за нейн контрол на ПЕС във всички държави – членки ( ДЧ ) в ЕС.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_bg.htm

2. IP-16-3963/13.12.2016 г. на ЕК за нейн ангажимент за засилване прилагане ПЕС за нарушения на ПЕС в особено големи размери в интерес на гражданите, потребителите и предприятията – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3963_bg.htm

3. Съобщения на ЕК за задължение на юристите, магистратите, адвокатите и съдебните изпълнители в ДЧ за прилагане на ПЕС ефективно и на неговото върховенство на цялата територия на ЕС и във всички ДЧ – СОМ ( 2014) 144/11.03.2014 г. и СОМ(2014) 158/11.03.2014 г. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0144&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0158&from=EN

С което потвърждаваме нашата позиция, че ЕК ( административен орган на ЕС!) не взема само политически решения, а е обвързана съгласно ПЕС с изпълнението му съгласно върховенството на закона.

Като пример за нейното нарушение на ПЕС бе с абдикиране от функциите й от прилагане на чл. 3 – изключителна компетентност на ЕК в област „конкуренция“ по проблема за ООО „Газпром“ в Република Полша 2016 г. и ЕК бе осъдена да прилага ефективно чл.чл.101, 102 от ДФЕС в интерес и защита на Полша срещу злоупотреба с монополното му положение.

Прилагаме и публично становище на ЕК ръководител и съветник в МВФ и „Бундесбанк“ за банков сектор у нас, Гунтрам Волф под надзора и на ЕЦБанка-

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2017/08/10/3022148_guntram_volf_bulgarskite_banki_triabva_da_sa_pod/?

Нашето настояване е и за среща с Вас – в качеството Ви на ръководител на Представителството на ЕК в България, с цел изискване от ЕК за спешна намеса спрямо абдикацията от ПЕС на българската съдебна система по силата на чл. 4 от ДФЕС – споделена компетентност в област „правосъдие“, чрез ВСС и Главна прокуратура на Република България например, и прецизиране на мерките й.

Така посочените разпоредби на ДФЕС – чл.3 и 4 от него имат пряко действие, включително и за всички ЕС институции, включително и за ЕК, и за Република България, съгласно подписаните със страната ни Договори за европейска общност/съюз на принципа на правовата държава.

Надявам се тази наша среща да бъде проведена възможно най-скоро при условията на публичност в изключителен интерес за изстрадалото българско общество от държането му реално извън Европейския съюз, чрез липса на ефективна съдебна система и реално действаща прокуратура.

Прилагаме линкове за изказванията на комисар Вера Йоурова – с област – правосъдие и защита на потребителите при посещението й в България на 25.19.2017 г. и 26.10.2017 г. във вестник „Капитал“ на 27.10.2017 г. и 31.10.2017 г., потвърждаващо категорично нашата позиция, която не се различава по нищо от тази на комисар Вера Йоурова, а я допълва само. http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/10/27/3067048_vera_iourova_kato_govoria_s_cacarov_chuvam_za_napreduk/ http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2017/10/31/3069408_vera_iourova_da_zashtitim_evropeiskite_fondove_chrez/

За държавните и общински органи допълваме с конктретика по отделните случаи на абдикация на ПЕС по тях, като същото искаме публикуваме открито и чрез социалните мрежи в обществен интерес на гражданите на ЕС, като следва да се има предвид безспорния факт, че българските граждани са първо граждани на ЕС и не е препоръчително да бъдат дискриминирани по признак „народност“ спрямо останалите ДЧ в ЕС.

С пожелание за успешна и ефективна работа на Вас и екипа Ви по време на председателстото на България на ЕС.

Надявам се да сме Ви били от полза с нашето активно участие за укрепване ценностите на ЕС не само в България.

Ще разчитаме на Вашето съдействие по линия на правомощията да държите в течение на ЕК за ефективното прилагане не само на ПЕС от българските институции и органи, както и съдействие по развитие на реален сектор на гражданския сектор в България.

Надявам се проблемите в България да бъдат разрешени и по дипломатичен път изключително и с Ваше съдействие по най-икономичен начин и за нашето общество, и за ЕС, въпреки несените тежки щети за България от отказа да се прилага ПЕС явно организирано и договорено извън закона, с цел легализиране на кражбите чрез нерегламентираната държавна помощ от създадените картели и монополи в България чрез явна и ненаказуема корупция в съдебната система, поради обвързаността й с „политическата“ система, посочено в Доклад „GRECO” от 2017 г. (публикуван на страниците на Прокуратурата на Република България и Министерство на правосъдието).

Предполагаме, че не само за България ще се наложи „план Маршал“ от страна на ЕС институции, съгласно изложените наши аргументи на 17.11.2017 г. на база на ПЕС и безспорни (ноторни) доказателства.

Благодаря за разбирането Ви и в очакване до нови доскорошни срещи!

Същото е създадено и с помощта на юристи и експерти към Сдружение – „Покана за доброволно изпълнение“ – СПДИ.

Настоящото е по силата на Регламент 216/2013/ЕП и СЕ и безпрепятствано може да бъде ползвано от всички граждани, потребители и предприятия с проблеми в България по прилагане на ПЕС.

С уважение:

1. Ивайло Илиев

2. Георги Найденов

София, 17.11.2017 г.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.