Home » Авторски страници

И зад стените на затвора трябва да има право, законност и справедливост

2016.12.08 Един коментар
Spread the love

Нашето издание публикува не един, а няколко материала, свързани със заседания за условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода от затворите в София, за начина, по който се провеждат тези заседания, и за конкретни лишени от свобода лица (вж. тук, тук, туктук, тук и тук). Този материал е пореден на тази тема и касае следния случай.

На 2 декември т.г., петък, се обърнах с писмо до пресцентъра на Министерството на правосъдието, към което е и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. В писмото се казваше:

22

“До нашето издание стигна по различни пътища и източници информация, че е била извършена вътрешна проверка в системата на затворите, касаеща двама служители на Затвора в Казичене, а именно инспектор социална дейност и вътрешен ред Предов и началника на Затвора в Казичене Доровски, които са укрили от Комисията по чл.73 нарушенията на един лишен от свобода, който вече е на свобода – Захари Захариев, Захариев е имал много нарушения още от 2015 г., както и през 2016 г., които са били установени от надзорно охранителния състав, но не са довели до никакви наказания, понеже докладните за това са били прикрити. И този лишен от свобода е бил предложен за УПО с много добри характеристики. В резултат на това Комисията за допуск до УПО, както и съдията, председателствала заседанието за УПО на 24 ноември т.г,, Доротея Кехайова, на което заседание впрочем аз присъствах, са били подведени. Захариев е бил предложен за УПО и на заседанието, провело се на 24 ноември, той бе пуснат условно. Същите служители на Затвора в Казичене, които са подвели Комисията по чл. 73 и съдията, председателствала заседанието на 24 ноември, относно Захари Захариев, са изразили в същото време силно отрицателно становище пред Комисията по отношение на друг лишен от свобода, Ивайло Зартов, да не бъде допуснат той до заседание за УПО на 24 ноември, поради това, че той е подавал жалби срещу тях. Които жалби, както изглежда, най-вероятно са били напълно основателни. Освен това Предов е заплашил с вътрешна присъда за набеждаване лишения от свобода.Боян Начов, като го е накарал да подпише декларация с невярно съдържание, касаещ друг лишен от свобода, Ивайло Зартов. Освен това официална кореспонденция на лишени от свобода в Затвора в Казичене е била скривана и отговори от Министерство на правосъдието на техни жалби не са достигали до подателите.

Моля да потвърдите, уточните или отречете обобщената по-горе информация, която стигна до нашето издание по различни пътища, касаеща вътрешна проверка на дейността на двамата споменати служители на Затвора в Казичене.

Моля също така за отговор какво възнамерява да предприеме относно тези двама служители ГДИН и затворническата управа.

Моля също така за отговор дали при установяване на неправомерни действия от страна на конкретни служители на затворническата администрация, довели до необосновани решения относно конктретни лишени лишени от свобода лица, дали в тяхна неправомерна полза или в тяхна неправомерна вреда – това ще се има предвид при бъдещи решения на затворническата администрация по отношение на засегнатите лица, или поне на тези, които продължават да са лишени от свобода. Защото по отношение на освободени неправомерно, едва ли затворническата администрация може да направи нещо.”

На 5 декември, понеделник, завеждащ пресслужбата на Министерство на правосъдието, Сашка Андрекова, се обади по телефона, за да информира, че писмото е предадено на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, откъдето трябва да отговорят на тези въпроси. И, че когато получи този отговор, веднага ще го изпрати. За съжаление вече няколко дни отговор от ГДИН на тези въпроси няма. Има само мълчание. Но понеже Главната дирекция бе потърсена най-добросъвестно да потвърди, уточни или отрече информацията, за която става дума в гореспоменатото писмо – ако в ГДИН са имала някакви възражения или уточнения по събраната от нас информация, те можеха да ги изразят. Но не го направиха. А ние като медия все пак не можем да мълчим. 

Информацията, която стигна до нас по различни пътища, не бе публикувана още миналата седмица, именно заради това, че чакахме отговор, уточнения, становище от ГДИН. И във всеки случай, какъвто и отговор да бяхме получили от ГДИН на поставени въпроси, той щеше да бъде огласен. А ако, макар и по-късно, от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” изпратят отговор на нашето издание, той ще бъде огласен.

Към това мога да добавя, че разбира се е положително, че е била извършена вътрешна проверка относно дейността на двама служители от Затвора в Казичене, каквото информация стигна до нашето издание от различни източници, и че тази проверка е установила нарушения в дейността на тези служители, която касае конкретни лишени от свобода лица.

Служителите в системата на Министерство на правосъдието, включително и затворническата администрация, са разбира се призвани в най-висша степен да се ръководят от съблюдаване на принципите на правото и законността, а не да рекетират затворници, да ги заставят да пишат документи с невярно съдържание под угрозата на вътрешна присъда, или да укриват докладни за нарушения на лишени от свобода, които след това да бъдат пускани предсрочно. Нито да пречат на други лишени от свобода, които нямат нарушения, да бъдат допускани на заседания за УПО, и даже съзнателно да се опитват да ги натопят.

За това какви действия ще предприеме ГДИН и затворническата управа по отношение на позволили си подобни действия затворнически служители, от Главната дирекция няма отговор, за съжаление. Може би те ще бъдат преместени някъде другаде, докато този случай се позабрави и заглъхне. Поне такава е обичайната практика в такива случаи, доколкото ми е известно. А тази практика едва ли е най-добрата, защото ако затворнически служители, които са извършвали неправомерни действия в един затвор и затова са били преместени в друг, няма никаква гаранция, че те няма да се изкушат да извършат същото и там, където са били преместени. Разчитайки на това, че зад стените на затвора винаги е по-трудно да се разбере какво точно става и винаги е по-трудно ако някой служител не си върши добре работа, това да стане известно и той да си понесе последствията.

Така или иначе обаче е важно да се има предвид, че замитането на проблемите по килима в която и да било система не помага за нейното оздравяване и по-добро функциониране. И даже, когато едни или други затворнически служители или пък магистрати си позволят някакви неправомерни действия, тези техни действия могат да хвърлят сянка върху цялата система, разпростарища се незаслужено и върху други техни колеги, служители или магистрати, опитващи да си вършат работата добре. Така, както например съдия Даниела Талева от Софийски градски съд, която на второ поредно председателствано от нея заседание на УПО състави протокол с невярно съдържание (вж. тук) относно един лишен от свобода, Ивайло Зартов, и след протести и жалби, включително от страна на правозащитна организация (вж. тук), този прокотол бе променен впоследствие. Но това, което е отсъдила съдия Талева два пъти, на две заседания на УПО, с правомощията, които има като съдия, остава. Както и сянката, която подобни магистрани могат да хвърлят върху имиджа на СГС.

Нещо повече – на третото заседание за УПО за тази година, специализираната комисия, която решава кои лишени да допусне за УПО, не допусна лишения от свобода Ивайло Зартов, включително с мотивите, че два пъти този лишен от свобода не е бил от освободен от съдията на дела за УПО (която в случая, въпреки случайния принцип на разпеределие на делата, бе една и съща, споменатата Талева), както и заради изказвания на специализирана комисия на служителите от Затвора в Казичене Предов и Доровски, които са се изказали против допускането на Зартов, понеже той е писал жалби срещу тях. (А, както може да се заключи, тези жалби не са били случайни или неоснователни.) Тези двама служители са дали, от друга страна, прекрасни характеристики на друг лишен от свобода, Захари Захариев, въпреки многото му нарушения, докладните за които са били прикрити, и този лишен от свобода бе пуснат предсрочно на заседанието за УПО, провело се на 24 ноември т.г. Последиците от действията на тези конкретни служители т.е. също остават. Както те самите ще останат най-вероятно също в системата на затворите, въпреки че подобни служители подбиват авторитета, ефикасността и имиджа на системата, в която работят.

Затова се надявам, въпреки мълчаливата липса на отговор от страна на Главна дирекция “Изпълнения на наказанията”, относно вътрешна проверка, извършена в системата на затворите по отношение на двама затворнически служители, и резултатите от тази вътрешна проверка – че всички ръководители и служители на затворническата администрация, както и служителите в самата Главна дирекция, които искат системата да работи добре и решенията и действията на кадрите в нея да не бъдат неправомерни и несправедливи, няма да се откажат от това да полагат усилия в тази посока.

Както се надявам и, че магистратите от Софийски градски съд, които носят отговорността да решават по дела за Условно предсробно освобождаване на лишени от свобода лица, председателствайки съответните заседания за УПО, когато решават занапред съдбата на лишените от свобода, да имат предвид какво се е случило на проведени досега такива заседания, включително спрямо конкретни лишени от свобода лица.

За да не се случва вече някой лишен от свобода, който не заслужава условно предсрочно освобождаване, да бъде пуснат на свобода. А спрямо друг лишен от свобода, който не е имал никакви нарушения като такъв, да бъдат извършвани неправомерни действия от страна на затворнически служители или от страна на магистрати.

За това какво точно се случва зад стените на затворите, както вече споменах, винаги е по-трудно да се разбере. И това донякъде е обяснимо. Но това не значи, че служителите, които са натоварени с отговорността да работят в тази система, точно те, трябва да дават лош пример на лишените от свобода със свои неправомерни действия, нито, че имат право да злоупотребяват с властта, която им дава служебното им положение. Още по-малко това трябва да се допуска спрямо лишени от свобода, които са били осъдени в процеси, които са били всичко друго, само не и справедливи. Какъвто е например случаят с Ивайло Зартов – осъден на 9 години ефективно лишаване от свобода бивш управител на частна фирма, по иск на частната фирма, в процеса срещу който на нито една инстанция не е било постановено извършване на финансова ревизия на сътветната фирма. Но не само спрямо тях, спрямо никой лишен от свобода не бива да се случва.

 

Мариана Христова

One Comment »

  • Къчо Карамасуров said:

    -Там зная, че сте…безправни, особено ако…се правиш на Човек (Хомо сапиенс),от друг,лежал преди…години. ВСИЧКИ СА ВЪРЗАНИ С НЕЩО,ЗАТОВА
    СЕ ПАЗЯТ ВЗАИМНО !

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.