2024-05-26

Ден: 16.11.2016

Резултатите от изборите показаха също, че българите в Босилеград и Цариброд очакват много по-активна политика на държавата-майка...
Дружество „Св. Св. Кирил и Методий”, град Болград, Одеска област, Украйна, изпрати Поздравителен адрес до новоизбрания български...