2024-05-27

Година: 2015

На 17 декември 2015 г. г-жа Светла Кьосева, член на Асоциацията на българските училища в чужбина, директор...
В редакцията на Eurochicago.com получихме отговор от Външно министерство на искане за достъп до информация по ЗДОИ....