2023-06-03

Година: 2015

Институцията на националния омбудсман на Р. България се помещава в частна сграда срещу месечен наем от над...
Антон Павлов, зам. министър на енергетиката в българското правителство, е отказал достъп до поискана обществено значима информация,...