2023-12-07

Ден: 21.07.2015

Българският парламент днес прие окончателно поправки в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и...
Дни преди Народното събрание да гласува проекта за промени в конституцията, "Протестна мрежа" пуска онлайн платформа за...