2022-08-10

Месец: януари 2014

Надявам се да сте запознати с работата на организацията, която ръководим, Българския Културен Клуб - Скопие. Кой...
Случаят "Бисеров" най-ясно показва, че нямаме държава. Има една мафиотска структура, която си е отвоювала държавата от...