Home » Авторски страници, политика

Икономически кризи, проблеми и решения

2013.10.22 Няма коментари
Spread the love

От автора:  Информацията, включена в статията, е адресирана до депутати, други управленци, както и до организаторите на протести. До всички, от които ние, избирателите, очакваме внедряване на ефикасни стратегии и политики за готовност, противодействие и предотвратяване на бедствието Циклични икономически кризи.

.

Икономика. Съвременните хора задоволяват потребностите си от необходими блага чрез  обществени дейности. Адекватният класификатор ги разпределя в 12 производствени, 12 сигурностни и 12 ръководни отрасъла. Всяка дейност е съставена от три поддейности – физическа, информационна и икономическа, изпълнявани чрез методи (технологии), включващи алгоритми, техники и изпълнители.

Политическите строеве се различават по съотношенията на частната и държавната собствености. Капитализмът е пълен, когато всички предприятия са частни, при пълен социализъм всички предприятия са държавни. Съществуващите строеве са смесени. Иикономиките са либерална, контролирана или администрирана.

Създаването на всеки сорт нефинансова стока –  продуктова, сигурностна или ръководна, става чрез разходи, съставящи основната и добавената себестойност на стоката, с общ измерител разходите за труд – изпълнителски и ръководен. Разходите се пресмятат по пазарните цени и партиди на пускане стоките на пазара. Разходите при финансовите стоки – валути, акции, лихви, антики и пр., се определят от таксите.

Страхът на бизнесмените от фалити и стремежът им към максимална печалба са наложили, определянето на цените да става чрез процедурите пазарлък или търг, при скрити добавени себестойности.

Стоките се продават с печалби или на загуби, когато цените им са над или под себестойностите им. Печалбите са спекулативни, когато стоките от даден сорт, качество и партида, се продават над средните си себестойности. Дивидентите и лихвите не са спекулативни, когато са равни на процента на годишната инфлация на валутата, с която се работи. Разумните граждани влагат или инвестират, за да запазят покупателната способност на спестяванията си. Лихвите, определени от търсенето и предлагането, генерират спекулативни печалби, ограбват ползващите кредити – домакини, предприятия, общини и цели държави.

Животът на обществата спонтанно се съпътства от различни кризи, част от тях са  икономически. Цикличните икономически кризи (ЦИК)са характерни с предлагането на стоки, при невъзможност за тяхното изкупуване от потребителите .

Основният причинител (фактор) на ЦИК е присвояването от частниците работодатели и акционери на цялата печалба (принадената стойност). Това поражда дисбаланс между стойностите на създадените стоки и  заплатите за тяхното изкупуване. В края на фазата подем, банкерите, алчни за свръхпечалби, пресищат финансовите пазари с ипотечни кредити. Производството на жилища “се прегрява”, пазарът се пресища с непродаваеми жилища, необслужваните кредити достигат  критична величина, банките изпадат в ликвидни кризи. “Невидимата ръка на пазара” реагира, като “спуква” всички спекулативни цени, настъпва паника на борсите. Започва фазата на ЦИК, именувана срив. “Невидимата ръка на пазара” спира производствата на непродаваемите стоки. Сривът се съпътствува от масови фалити, масова безработица, масово обедняване,  но и ползи – намаляване на прахосничеството, увеличаване на спестовността; подобряване на икономическото мислене на потребителите и  производителите. Последва фазата стагнация, траеща докато заплатите възстановят покупателните си способности и залежалите стоки се изкупят или изнесат навън.

Антикризисни политики

Съществуващите власти не могат ефикасно да контролират ценообразуването и икономическия растеж. Безсилието им се обяснява с голямото изоставане в развитието на науката Икономикс. Сега тя е система от несинтезирани теории, безситемен модел на ЦИК, който дава възможност за софтуерно проиграване на икономически стратегии и изоставяне на метода “проба-грешка”.

Познаването на причините за ЦИК, просто диктува ефективните антикризисни политики, средства и стратегии. Част от тях са:

– Основно превантивно средство е повсеместното въвеждане на разделно почасово заплащане на труда – РПЗТ, чрез  формулата тарифа = цена х времетраене х сложност х отговорност х условия х резултатност. Множителя цена (минимална цена на час труд)  ежегодно се актуализира с процента на инфлацията. Адекватните заплати, изчислявани чрез РПЗТ,  мотивират  наемниците абсолютно. При равен труд заплатите са равни,  независимо от мястото на неговото полагане. РПЗТ дава възможност на бизнесмените за комплектоване на икономически изгодни екипи от наемници, работещи и при затруднения в изплащането на заплатите им, и при неравномерно постъпващи поръчки.

– Средство, предотвратяващо ЦИК, е формиране печалбите на банките  не от маржовете на лихвите, а от икономизиране на разходите за банкиране. Щетите от недостатъчно обезпечените кредити се плащат от тези, които  ги допускат. Дивидентите  на акционерите не надхвърлят процента на  инфлацията, остатъка от печалбата се капитализира.

– Превантивно антикризисно средство е здравата ценова конкуренция, която се получава чрез информиране на потребителите с попартидните средни себестойности на стоките и средни такси при обслужване на кредитите, съчетано с бойкот на спекулиращите търговци и банкери. Ценовата конкуренция се нормализира при забрана на манипулативните реклами и заробващите договори.

Държавният бюджет става ефективно антикризисно средство, когато структурата му се определя от исканията за дотации. Основавайки се на прогнозираните бюджетни приходи и структурата на исканията, финансовият комисар изчислява възможните дотации и информира искащите. При неудовлетвореност искащите не правят протести, а конкретни предложения за увеличаване на приходите, икономии, бюджетния дефицит. Предложенията се обсъждат от депутатите, бизнеса и профсъюзите. Дотациите, определени от приетият бюджет, се изплащат ритмично в проценти, определени от фактическите бюджетни постъпления. Бюджетът не се актуализира, резервът се ползва само за неотложни плащания, които се възстановяват.

Организация на държавата, изградена не чрез механическо съкращаване на чиновници или ведомства, а по логиката на Адекватния класификатор на отраслите, функционира ефикасно и има минимална издръжка.

– Банкнотите без златно покритие са изобретено от банкерите средство за финансови спекули, които се изкореняват, когато ООН  поеме функцията на световна банка, емитираща световни пари.

– Дотациите на борбата с престъпността се стопяват и рецидивизмът изчезва, ако след осъдителни присъди, освен обезщетенията, виновните получават фактури за изплащане на държавните разходи, направени за тяхното следене, залавяне, разследване, обвинение, съд, затвор. Хуманно е съдиите да осъждат не на години затвор, както е сега, а на затвор, до пълно излекуване на престъпното поведение на осъдения, по преценка на екипа лекуващи психолози.

– Дотациите към фонда на пенсиите за прослужено време и старост се стопяват чрез преобразуване на  пенсиите в пенсионни влогове, при които вложителят сам определя големината на вноските си и годината на пенсиониране. Фондът запазва покупателната способност на влоговете, чрез ежегодното им преизчисляване с процента на инфлацията. Размерът на пенсията се получава чрез делене на натрупания влог или остатъка от него на броя години за доживяване на пенсионера до средната продължителност на живота – СПЖ. Солидарностите между недоживели и доживели СПЖ, и между работещи и пенсионери, довеждат след определено време до покриване на пенсиите от вноските на работещите.

Описаните антикризисни средства са в конфликт с егоистичните интереси на всички съсловия. Осъществяването им е непостижимо без конкретни искания, предадени на омбудсмана, ефикасни протести и граждански неподчинения. Организаторите на протести е добре да изучат всички антикризисни средства, които не се намират само в любимия им Фейсбук.

 

Венелин Чалъков

[email protected]

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.