Home » Избрано, политика

Scriptura voluntatis nostrae

2013.06.14 Няма коментари


ДОБРО – Десни Обединени Българи за Развито Общество

Scriptura voluntatis nostrae
Версия 1.1;
/Документ на нашата воля/

Ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени равни, а Господ Бог ги е дарил с някои неотменни права, между които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие и себеразвитие. И за да гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича справедливата си власт от съгласието на управляваните. Според нас, щом една форма на управление се окаже пагубна за посочената цел, народът има правото да я видоизмени или премахне и да учреди ново управление, поставяйки основите му на такива принципи и организирайки властта по такъв начин, каквито му се струват най-подходящи, за да гарантират неговата сигурност, свобода и щастие. Но когато един дълъг низ от злоупотреби и грабителства, преследващи неизменно една и съща цел, говорят, че този народ е застрашен да бъде поставен под властта на един абсолютен деспотизъм, то тогава негово право и негово задължение е да отхвърли подобно управление и да си избере нови пазители на своята бъдеща свобода. Ние смятаме, че основните християнски и демократични ценности са основата на всяко наше действие. Ако някое наше действие им противоречи по какъвто и да е начин, то декларираме, че сме наясно с факта, че извършваме грях спрямо безсмъртните си души и нашите съмишленици. Ако ние сме на мнение, че някой властимащ извършва такъв грях, то наш основен дълг е да го изобличим дори и с цената на собствения си комфорт и дори живот. Възтържествуването на истината е наша основна и неотменима цел. Ако някой от нас съзнателно изкривява или спестява истината, декларира, че е наясно, че извършва грях спрямо безсмъртната си душа и своите съмишленици. България и българите са надарен от Бога народ с прекрасни хора, прекрасна природа и прекрасни перспективи. В тази връзка смятаме, че похабяването на тези Божи дарове е грях, който трябва да бъде предотвратен. За тази цел, по всякакъв праведен начин ще помагаме на всеки човек в България да реализира стремежите си към себеразвитие и щастие съобразно възможностите си. По никакъв начин никога няма да се опитаме да пречим на тази висша цел. Гореспоменатите идеали и ценности са много по-висши от всяка материална вещ или ценност, и са следователно несравними помежду си. Поради тази причина подмяната им е недопустима. Ние вярваме, че всеки български управник, несъвместим с горните наши идеали, ценности и действия, произтичащи от тях, не трябва да бъде в управлението на нашата държава нито минута повече, и ще впрегнем цялото си същество, за да постигнем тази висша цел. Ние сме на мнение, че следните законодателни промени в основния закон или други закони, където са приложими са задължителни:

1. Реформа в държавната структура

Намаляване на броя народни представители до 100.
Двукамарен парламент с гражданска и политическа камара.

Гражданската камара може да налага вето върху законопроекти на политическата, както и да предлага на политическата законопроекти. Депутатите в гражданската камара са мажоритарно избрани, а тези в политическата: чрез преференциални листи.

В структурата на изпълнителната власт влизат следните министерства или агенции и/или длъжности:

Министър-председател
Министър на външните работи и на външнотърговските отношения
Министър на труда, здравеопазването и социалната политика
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Главен прокурор, контролиран от Гражданска камара на парламента
Министър на образованието, науката, младежта и спорта
Министър на регионалното развитие и околната среда и водите
Министър на правосъдието и извънредните ситуации с бюро за разследвания
Министър на икономиката и финансите
Министър на леката промишленост и земеделието
Комитет за българите в чужбина към министър-председателя
Комитет по туризма към министър-председателя
Генерален щаб на БА към министър-председателя
Комитет за внедряване на електронно правителство и намаляване на административната тежест и повишаване на оперативния капацитет към министър-председателя
Комитет по помилванията към министър-председателя, контролиран от гражданската камара
Комитет за управление на декомунизацията (временен до постигане на целите)

МВР в сегашния вид се разформирова. Вместо това има шерифи към общините, които пряко се избират от гражданите, подобно на кмета. Ако е необходимо разследване на междуобщински/междудържавни престъпления, това е в юрисдикцията на Министър на правосъдието и извънредните ситуации с бюро за разследвания.

Съдиите стават такива, след като са избрани чрез мажоритарни избори от гражданите. Те имат 5 годишен мандат. Други власти нямат право да кадруват в съдебната система. Въвежда се англосаксонска система на правораздаване чрез случайно избрани съдебни заседатели, които се произнасят дали обвиняемите са виновни или невинни. Ако са определили обвиняем за виновен, съдията определя наказанието, позовавайки се по НК.

Националният омбудсман се избира пряко от гражданите на републиката. Същото важи и за областните омбудсмани. Никоя друга власт няма право да кадрува в омбудсманския офис.

Всяка политическа партия или коалиция, подала заявление за участие в изборите, е длъжна да представи следното:

таблица със следните колони: Проблем, Решение, Начален срок за изпълнение, Краен срок за изпълнение, озаглавена: Календарен график, което е неразделно приложение към предизборната програма на партията (Това се обнародва в сайт на ЦИК, както и други издания на ЦИК, в срок преди стартирането на предизборната кампания)

2. Икономическо – финансови реформи

Данъчна стабилност и предвидимост: мораториум върху данъчни промени за поне 5 години след въвеждането им

Диференцирано ДДС. Намаляване ДДС за стоки/услуги участващи в потребителската кошница, както и за животоспасяващи лекарствени продукти, религиозни книги и принадлежности;

За IT продукти, произведени на територията на ЕС, както и други продукти с висока научна стойност, над определен праг. Целта е да се стимулира производството и продажбата на такива продукти.

Намаляване преки данъци на физически и юридически лица, които са осъществили дарения на БПЦ или държавни или общински социални институции.

Всяко забавяне на държава или община да заплати на частна фирма дължими пари да води до олихвяване на тази сума и законова възможност и на фирмата да забавя плащания към държавата и общината за двоен на същия период и в размер до размера на дължимото.

Данък сгради за санирани панелни апартаменти се намалява с такава сума и период, че да се покрие поне 50% от инвестицията в санирането + справедливо олихвяване за периода.

Предприемач, инвестирал в повишаване на квалификацията на служителите си, има право на намаляване на данъци, за такъв период и размер, че да си избие поне 50% от вложените за това пари + справедливо олихвяване за периода.

Всеки предприемач, реализирал над определен процент износ за страни извън ЕС от общия си оборот, доказано с документи, получава намаление на преките данъци, в зависимост от размера на стойността на реализираният износ.

Предприемач, който инвестира във високотехнологично производство, имащо продукция с висока научна и техническа стойност (над определени нива), получава възможност за данъчни облекчения, в зависимост от добавената научна стойност в продукцията за определен период от време.

Поне 20% от ДДС върху туристически услуги отива за изграждане на туристически дестинации: археология, инфраструктура за туристи и т.н. За целта се изгражда фонд за туристическо стимулиране, за финансиране от който могат да участват общини.

За финансиране от фонда могат да кандидатстват и собственици на частни терени, които имат интересни и нестандартни планове за развитие на терените си с туристически цели.

Създава се държавна програма за финансиране на лихвите по кредитите. За участие в програмата могат да участват банки и предприемачи кредитополучатели. Банката, която получава правото да участва в програмата е тази с най-ниски лихви по кредитите си, според предложението и към държавата. Това, което предприемачите получават от програмата е покритие на до 100% от лихвите по кредита си. Критериите, по които предприемачи се класират за участие в тази програма, зависят от оценката на експертите на банката за възможността на предприемача да обслужва кредита и жизнеността на бизнес проекта на предприемача, за който се отпуска кредита. Кредитите по тази програма си имат определен таван.

За събиране на средства по програмата се използва определен процент от приходите по ДДС. По този начин, държавата инвестира в бизнеса дългосрочно, като в замяна, тя ще получи от бизнеса в бъдеще по-големи приходи от ДДС, тъй, като е помогнала за създаването на такъв.

3. Реформа за демократизация и декомунизация

Партии, имащи фашистки, нацистки или комунистически идеологии са незаконни и забранени.

Задължителна лустрация за всички кандидати за изборни постове

Задължително отваряне на досиетата на бившите комунистически служби в ЦЕЛИЯ ИМ ОБЕМ и да са напълно достъпни онлайн.

Всички комунистически паметници се преместват в един парк по унгарски пример.

Подпомагане на БПЦ в процеса на канонизиране на мъченици на комунистическия режим и приоритетно финансиране на строителство на православни храмове в тяхна чест.

Приоритетно финансиране за паметнци на изявени антикомунисти и жертви на режима, преименуване на улици и булеварди на тяхно име.

Създаване на мемориален комплекс за жертвите на комунизма с място за поклонение. На всяка година на определена дата там да се извършва тържествена заря проверка в тяхна чест.

4. Реформа в образованието

Всяка специалност в университет се финансира пропорционално на реализацията, която завършили студенти са намерили, както и техните приходи, вследствие от това.

В гимназия задължителна матура се полага освен по български език и по математика.

Резултатите от матурите и успеваемостта от национални и международни олимпиади определят какви пари отиват като делегиран бюджет за дадено училище.

Намаляване на ДДС за определени стоки/услуги, за чиято разработка са участвали университети от България, които са държавна собственост

Държавата подсигурява за нейна сметка специалните нужди на всички деца и младежи до 20 годишна възраст, така, че те да могат да участват пълноценно в образователния процес.

Държавата подкрепя разработките и иновациите. В Конституцията на страната се записва минимален процент от бюджета за финансиране по това перо, с който всеки Закон за бюджет следва да се съобразява.

Държавата подкрепя следдипломното образование и допълнителна квалификация. Може целево да финансира такива обучения за определени приложни научно-технически области, приети за стратегически.

Предприемач, участващ в дарения на държавен университет в определен размер, има право на намаление на данъци за определен период, равно на даренията. Ако дарението е много по-голямо по стойност от дължимите данъци за периода, то се освобождава от данъци, докато се избие дарението.

Парите за детски градини не следват градината, а детето. Парите се дават на родителя, и той ако желае ги дава на частна детска градина с доплащане от неговия джоб, или си наема частна квалифицирана лелка с доплащане. Така ще се разтовари пренатоварената система от детски градини.

5. Реформа в здравната система

Отменя се сегашната система на финансиране на пътеки по НЗОК и се въвеждат диагностично-свързани групи.

Монополът на НЗОК се разбива. Отваря се пазарът за частни здравни каси, които на пазарен принцип се борят за клиенти. Даден клиент може да си сменя касата през определен период от време, като си изтегли личната сметка от касата и я внесе в друга каса по негов избор. Влоговете на здравно осигурените в частните каси са защитени от държавата в случай на фалит на касата.

6. Реформи в изборния закон

Броят народни представители от дадена административна област да е пропорционален на населението в нея и да се закръгля до най-близкото цяло число.

Във всяка партия задължително се провеждат предварителни избори за листи за народни представители. В предварителните избори може да участва всеки български гражданин. Разноските за тези избори се поемат от самата пария. Разрешава се и се насърчава провеждане на онлайн избори с електронен подпис.

Премахва се 5% бариера за партия, която има право да влезе в Парламента. Ако има събрани гласове и за 1н депутат в даден район, то той има право да влезе в парламента, но не и да участва в парламентарна група на своята или на чужди партии.

Минимални образователни изисквания за всеки кандидат за изборен пост: поне бакалавърска степен от акредитиран университет.

Технологично минимизиране възможностите за манипулация на изборите. Разковничето е във формата на бюлетината: списъкът с кандидатите е с различна подредба на всяка бюлетина – компютърно генериран на случаен принцип.

Бюлетината има лява и дясна част.
Лявата – с имената на кандидатите, дясната – с полетата за отбелязване.
Влизате зад паравана в избирателната секция.
След като отбележите избрания кандидат в дясната половина, лявата я откъсвате лесно и я вкарвате в машинка за раздробяване.
С дясната уникална криптирана половинка, където е отбелязката, излизате от стаичката и давате на работника в избирателната секция да сканира кода Ви. Това е двумерен QR код.
Сканираният код носи информацията, че на тази отбелязка съответства точно и само този кандидат. Информацията се вкарва централно и компютърно се отчита и преброява.

7. Реформа в администрацията

За всеки член на министерски съвет да се изработят минимални образователни изисквания: например за министър на енергетиката да има висше електротехническо образование с минимален бал в дипломата и минимум години трудов стаж в областта. Ако някое правителство реши да слива ресори, то резултантния министър трябва да отговаря едновременно на образователните изисквания на министрите от 2-те стари министерства.

Ако дадена партия, спечелила избори, не може да предложи кадри, отговарящи на предното, то тя е длъжна да ги намери другаде или да отстъпи реда за съставяне на правителство на следващата поред партия.

Премиерът трябва подобно на министрите си да има минимален образователен ценз: висше образование, минимален трудов стаж по специалността си. Партиен лидер, неотговарящ на това, няма право да става премиер и е длъжен да намери някой, който отговаря, ако не, партията отстъпва на следващата поред управлението.

Държавната администрация минава на Open Source или Freeware софтуер, където това е възможно, вместо да харчи огромни пари на софтуерен гигант Micro$oft. За специализирани приложения, за които това няма как да се случи, това не важи, както и за приложения с определено минимално ниво на сигурност.

Всеки министър, който не поддържа минимално ниво на автоматизация и техническа осигуреност в министерството си, в зависимост от спецификата на министерството и отпуснатия бюджет, както и предварително създадена интегрална програма за техническа обезпеченост, да бъде сменян.

Електронно правителство. Всички електронни услуги на правителството интегрирани и достъпни с електронен подпис. Взаимна интеграция и комуникация между Системите с БД между различни служби и министерства с необходимите нива на сигурност при комуникация, Vlan, криптирания, т.н. Електронно гласуване. Даже и гласуването на място в секция да е електронно, с необходимата вградена система, поръчана от държавата за целта.

.

Георги Пашев,

Аntikomunisti.blogspot.com

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.