2024-04-17

Месец: февруари 2013

На правителството във Виена му хрумва само едно средство срещу кризата: да спестява. Да ореже заплатите, да...
Ханс-Петер Фридрих призова България и Румъния да предприемат мерки, за да предотвратят емиграцията към по-богатите страни от...