2024-07-15

Ден: 10.07.2012

На последното си заседание Министерският съвет предложи на президента на Републиката нови 4 кандидатури за извънредни и...