2022-09-25

Ден: 17.07.2012

Присъствието на стотици мигранти, предимно роми от Румъния и България, които продължават да живеят в незаконни биваци...